SSID

SSID (skrót od ang. service set identifier – identyfikator SSID, identyfikator sieci bezprzewodowej) to nazwa sieci Wi-Fi wyświetlana na urządzeniach takich jak komputer czy smartfon. SSID używany jest po to, aby odróżnić od siebie sieci bezprzewodowe. Dzięki niemu można zidentyfikować konkretną sieć spośród wielu dostępnych. SSID można bez trudu zmienić w ustawieniach routera. Jest to często rekomendowany zabieg podczas pierwszej konfiguracji routera, szczególnie gdy nazwa sieci nadana fabrycznie okazuje się skomplikowana. Identyfikator SSID może liczyć 32 znaków: dużych i małych liter, liczb, łączników, podkreśleń i spacji. Znaki specjalne nie mogą być użyte w identyfikatorze SSID. Najczęściej SSID naklejany jest na routerze.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.