Pre-processor

Pre-processor to aplikacja, która odpowiada za przetwarzanie plików C++ oraz C tuż przed tym, jak zostaną przesłane do kompilatora. Można ją wykorzystywać do warunkowego kompilowania kodu, ale i do dołączania plików, sprawdzania błędów podczas procesu kompilacji oraz konfigurowania ustawień różnych typów maszyn umieszczonych w określonych sekcjach kodu. Preprocesor jest zintegrowany z kompilatorem i zawsze zostaje uruchamiany przed przetwarzaniem plików.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.