Protokół HTTPS

Protokół HTTPS, czyli Hyper Text Transfer Protocol Secure, to protokół sieciowy oparty na protokole HTTP, którego zadaniem jest zabezpieczenie i zapewnienie wymiany bezpiecznych danych w Internecie. HTTPS wykorzystuje kryptografię klucza publicznego, szyfrowanie połączenia oraz mechanizm uwierzytelniania, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, edycją i przechwytywaniem podczas wysyłania w sieci.

Protokół HTTPS jest szyfrowany za pomocą protokołu TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer). Wymagane jest też uwierzytelnienie serwera za pomocą certyfikatu CA (Certificate Authority).

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.