Program Klient-Serwer

Program Klient-Serwer to inaczej model budowy systemu komputerowego, który umożliwia korzystanie z baz danych na różnych komputerach połączonych w sieci. Co ważne serwer zapewnia usługi dla klientów, którzy zgłaszają do niego odpowiednie żądania. Pozostaje on zazwyczaj w pasywnym trybie pracy, oczekując na wysyłane przez klienta żądania. Po ich otrzymaniu przetwarza je i wysyła odpowiedź. Natomiast klient ma za zadanie wysyłać żądanie do serwera, a następnie oczekiwać odpowiedzi. Jednymi z najbardziej popularnych i podstawowych serwerów opartych o model Klient-Serwer są serwery: poczty, plików, WWW oraz aplikacji. Z usług jednego serwera może korzystać wiele różnych klientów.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.