DLP

DLP (Data Loss Prevention) to ogólna nazwa technologii chroniących dane elektroniczne przed wyciekami i kradzieżą. Zastosowanie tych metod zaleca się firmom, które muszą strzec swoich danych ze względów biznesowych i prawnych, a przypadkowy wyciek lub zamierzona (na przykład przez konkurencję) kradzież wiązałaby się z długofalowymi konsekwencjami. Technologie DLP korzystają z wielu metod monitorujących obieg informacji, między innymi: wykrywają włamania, kontrolują przebieg zapisywania poufnych danych na nośniki zewnętrzne, mogą całkowicie zablokować możliwość zapisu plików na jakiekolwiek nośniki. Istnieje też opcja zakodowania dokumentów tak, by w żaden sposób nie wyszły poza obręb danej firmy w wersji niezaszyfrowanej.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.