SAAS

SAAS (skrót od ang. software as a service – oprogramowanie jako usługa) to jeden z modeli dostarczania oprogramowania w chmurze, dający możliwość dostępu do danych z dowolnego urządzenia, które jest połączone z Internetem. Dostęp do danych w chmurze można uzyskać poprzez przeglądarkę internetową. Korzystanie z SAAS wiąże się z opłatą abonamentu adekwatnie do rzeczywistego zużycia zasobów lub pakietu konkretnej usługi. Dostawca chmury, czyli usług, zajmuje się rozwijaniem, utrzymaniem i zapewnieniem automatycznych aktualizacji aplikacji chmurowych oraz zarządza sprzętem. Dzięki SAAS, użytkownicy chmury korzystają z aplikacji szybko i sprawnie, oszczędzając czas, a jednocześnie mogą znacznie zredukować i zaplanować koszty użytkowania.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.