Waterfall

Waterfall jest jedną z tradycyjnych metod zarządzania projektami, która polega na kaskadowym modelu pracy. Ponadto zakłada ona wykonywanie każdego z etapów w dokładnej, absolutnej kolejności – jeden po drugim. Przy tym modelu zakłada się też ścisłe zaplanowanie i brakuje elastyczności. Cały projekt trzeba skrupulatnie rozpisać w dokumentacji, uwzględniając przy tym budżet i termin.

Zalety metody Waterfall

  • dokładna i przejrzysta dokumentacja – wszystko od samego początku sprecyzowane,
  • niezmienność – projekt ustala się z góry i należy trzymać się planu,
  • etapowość – jednotorowy proces pracy, nic się na siebie nie nakłada.

W przypadku Waterfall środowisko pracy będzie zorganizowane, a wszelkie procesy stabilne.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.