OMG

OMG lub też O.M.G – jest niezwykle popularnym skrótem od angielskich słów Oh My God – czyli, o mój Boże. Używa się go w sytuacji zdziwienia, zdenerwowania, ekscytacji i wielu innych, kiedy w grę wchodzą duże emocje – zarówno pozytywne, jak i negatywne.

OMG jest wyrażeniem potocznym, najczęściej używa się go w trakcie komunikacji internetowej, ale zdarzają się sytuacje, gdzie podczas bezpośredniej rozmowy również ktoś stosuje ten skrótowiec. W ten sposób może okazać ekscytacje, wzruszenie czy też zdenerwowanie.

Przykłady:

OMG, co za niespodzianka!

OMG, co za głupek, nie umie jeździć!

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.