Projekt graficzny

Projekt graficzny to inaczej praca plastyczna stworzona w formie cyfrowej. Wykorzystuje się go do promocji marki i wyróżnienia jej na rynku. Aby przyciągnąć uwagę klientów, należy skupić się na oprawie graficznej profilu marki, do której należy m.in. logo czy tło. Obydwa te elementy są osobnymi projektami graficznymi. Innymi przykładami projektów graficznych są np. ulotki w skrzynce pocztowej, plakaty, szyldy sklepów, strony internetowe, aplikacje mobilne, opakowania. Osobą, która tworzy projekty graficzne, jest grafik komputerowy. Grafik jest zatem odpowiedzialny za stworzenie ciekawej i spójnej z wizerunkiem firmy grafiki. Wszystko to w celu lepszej promocji marki.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.