Big Data

Mianem Big Data określamy bardzo duże zbiory danych. Big Data mogą obejmować nawet setki petabajtów lub terabajtów danych, które pochodzą z różnych źródeł. Charakterystyczną cechą jest także ich szybkość – dane są przetwarzanie błyskawicznie i od razu stosuje się je do konkretnych działań. Ostatnim wyznacznikiem Big Data jest różnorodność. W przeciwieństwie do danych przechowywanych w zwykłych bazach, w przypadku Big Data mamy do czynienia z danymi różnego typu, które nie mają określonej struktury.

Big Data jest powszechnie stosowany w wielu różnych podmiotach. Świetnie sprawdza się między innymi w bankach czy w firmach zajmujących się udostępnianiem aplikacji mobilnych, pomagając w efektywnym gromadzeniu i przetwarzaniu danych.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.