IP

IP – inaczej adres IP (ang. Internet Protocol address – IP address) – jest adresem, który nadaje się komputerom bądź też innym urządzeniom, w celu ich identyfikacji podczas korzystania z sieci. Obecnie znane są dwa podstawowe rodzaje formatu IP – IPv4 oraz IPv6.

Adresy IP wykorzystuje się także w sieciach lokalnych. Należy również pamiętać, że IP nie identyfikuje urządzenia w ściśle określony sposób. Wszystko dlatego że pod jednym adresem może znajdować się wiele urządzeń. Nie jesteśmy zatem w stanie dzięki IP wskazać bez wahania na konkretny komputer. W dodatku adres IP może być dynamiczny, czyli zmieniać się co jakiś czas, co dodatkowo utrudnia identyfikację. 

Jak wygląda budowa IP? Otóż IPv4 ma zawsze długość 32 bitów, podzielony jest na cztery oktety oddzielone kropką. Natomiast IPv6 składa się z aż 128 bitów. Zapisuje się w go postaci szesnastkowej, dzieli na osiem 16 bitowych sekcji.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.