Sortowanie kart

Sortowanie kart (ang. card sorting) to jeden ze sposobów grupowania informacji i nadawania im nazw. Sortowanie kart pomaga ocenić, czy struktura serwisu internetowego jest przydatna, funkcjonalna i przejrzysta dla użytkowników. W ewaluacji biorą udział użytkownicy witryny. Są oni proszeni o posegregowanie informacji wyświetlanych na stronie internetowej. Treści powinny być posortowane w jak najbardziej logiczny sposób. Najpierw użytkownicy oglądają elementy składowe serwisu na kartach. Później klasyfikują je i przypisują do utworzonych przez siebie kategorii. Następnie, nadają nazwy kategoriom. Sortowanie kart pomaga zaprojektować witrynę, ustalić treści strony głównej i trafnie nazwać każdą kategorię.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.