CTR

CTR (Click Through Rate) to pojęcie związane z marketingiem internetowym i oznacza współczynnik klikalności. Dzięki niemu można w miarodajny sposób sprawdzić, jak realizowana kampania internetowa przełożyła się na liczbę kliknięć. CTR określa się procentowo, analizując stosunek kliknięć do liczby wyświetleń przekazu reklamowego. Na najwyższy współczynnik można liczyć w przypadku reklam jak najlepiej ukierunkowanych na konkretnego odbiorcę.

Współczynnik CTR pomaga także w określeniu efektywności zastosowanych słów kluczowych w reklamach w Google Ads. W przypadku gdy nie przekracza on 1%, zaleca się zmianę dotychczasowych fraz kluczowych, aby lepiej dopasować przekaz do oczekiwań potencjalnego konsumenta.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.