TIA

TIA – co może dziwić, ma kilka określeń i tłumaczeń. Najbardziej podstawowe to po prostu - tak. Została jednak zmieniona tutaj jedna literka. Inna opcja to opinia, że używając zwrotu TIA, chcemy pokazać odbiorcy, że wcale nie interesuje nas to, co do nas mówi. Sprawa jest nam obojętna i przytakujemy po prostu, żeby coś odpowiedzieć.

TIA – to również akronim od słów „thanks in advance” – co oznacza, z góry dziękuję. Najczęściej używa się go do komunikacji w sieci, np. po zadaniu pytania na forum i czekaniu na odpowiedź (można już podziękować), albo przy wysyłaniu wiadomości email. W ten sposób można wyrazić wdzięczność.

Na przykład:

Natalia: Patrz jaki wielki samolot leci tutaj!

Zosia: TIA!

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.