Cloud​ Solution Architect

Cloud Solution Architect, czyli inaczej Architekt Rozwiązań Chmurowych, jest specjalistą IT zajmującym się tworzeniem i wdrażaniem środowisk chmurowych. Odpowiada za nadzorowanie prawidłowego działania cloud computing. W swojej pracy może wykorzystywać różne środowiska chmurowe, jak chociażby Google Cloud Platform, IBM Cloud czy Microsoft Azure. Powinien wykazywać się dobrą znajomością wybranych języków programowania, w tym Python, PHP, Java czy Ruby on Rails.

Cloud Solution Architect nierzadko zajmuje się także negocjowaniem warunków współpracy z firmami dostarczającymi usługi chmurowe. W tym przypadku jest również odpowiedzialny za nadzorowanie, czy dostawca realizuje usługę zgodnie z założeniami w umowie.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.