Soft

Soft – czyli inaczej software (oprogramowanie). Jest to zestaw wszelkich informacji, które są zapisane w zrozumiałej i jasnej dla komputera postaci. Służą one do sterowania pracą podzespołów, a także urządzeń dodatkowych, które są niezbędne do realizacji ustalonych przez użytkownika celów. Wcześniej pod pojęciem software kryło się wszystko, co nie pasowało do definicji hardware. Jednak obecnie pod terminem tym kryją się wszelkie rodzaju oprogramowania komputerowe, np. gry lub powiązane z nimi aplikacje.

Tworzeniem oprogramowania zajmują się programiści. Oprogramowanie niekiedy występuje jako synonim programu komputerowego albo aplikacji. Co równie istotne oprogramowanie chroni się prawem autorskim, twórcy mogą pozwolić na użytkowanie według warunków podanych w licencji.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.