Daily scrum

Daily scrum to spotkanie zespołu IT, które zazwyczaj nie trwa dłużej niż kwadrans. Odbywa się o stałej porze (najczęściej rano) i zwykle w tym samym miejscu. Podczas daily scrum uczestnicy starają się uwspólnić wiedzę odnośnie realizowanych zadań oraz zaplanować kolejne etapy pracy. Spotkanie jest również okazją do rozwiązania bieżących problemów, które stoją na przeszkodzie do wykonania wyznaczonych wcześniej celów. Dobrze przeprowadzony daily scrum pozwala zoptymalizować pracę całego zespołu, aby przyspieszyć realizację poszczególnych zadań.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.