Bug

Bug oznacza usterkę programu komputerowego, przez którą cała technologia działa nieprawidłowo. Pojęciem określa się wyłącznie błędy spowodowane przez człowieka. Zazwyczaj bug jest związany z etapem tworzenia kodu źródłowego, ale może także dotyczyć projektowania lub innych czynności podejmowanych przez programistów. Samo słowo należy do żargonu informatycznego. Aby wyeliminować błędy, stosuje się specjalne programy nazywane debugerami. Z ich pomocą można szybko sprawdzić, w którym miejscu kodu źródłowego wystąpiły nieprawidłowości. Tego typu programy znacznie ułatwiają pracę testerom i innym osobom czuwającym nad poprawnym działaniem programów komputerowych.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.