3 najważniejsze informacje, których poszukuje w ofertach kandydat z branży IT

Jako rekruterzy poszukujący talentów do organizacji, szanse wyselekcjonowania odpowiednich specjalistów możemy znacząco zwiększyć już na etapie przygotowywania oferty. W jaki sposób? Zawierając w niej trzy informacje, które mogą zaważyć na przystąpieniu odpowiednich kandydatów do procesu rekrutacji. Pozwoli to sprawdzić kandydatom, czy wpisują się w poszukiwaną rolę, ale także w kulturę organizacji, a rekruterom znacząco ułatwi pracę.
https://cms.pracuj.pl/content/uploads/2023/02/3-najwazniejsze-informacje-ktorych-poszukuje-w-ofertach-kandydat-z-branzy-IT-1024x550.jpg

Po pierwsze: zespół

Wspomnienie o teamie w ofercie pomaga jasno zdefiniować rolę i obowiązki nowego członka zespołu. To prowadzi do w pełni wydajnej i zgodnej współpracy. Informacja o zespole dostarcza również potencjalnemu kandydatowi wiedzy dotyczącej środowiska. Zamieszczając w ogłoszeniu wzmiankę o międzynarodowym zespole, nie tylko przekazujesz ważną informację związaną z komunikacją (np. prowadzoną głównie w języku angielskim), ale też eksponujesz wartości organizacji związane z niejednorodnymi zespołami — równość, otwartość, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i akceptację. To może przyciągnąć kandydatów, których osobiste wartości z tym korespondują. A dopasowanie do kultury organizacji to niezwykle istotny element udanej kooperacji.

Wraz z podstawowymi informacjami o stanowisku, opis powinien również wzmiankować miejsce, w którym obsadzana rola znajduje się w hierarchii. Warto również zaznaczyć, w jaki sposób specjalista wpływa na rozwój organizacji. Uwzględnienie tego aspektu pomaga kandydatom w lepszym zrozumieniu, komu będą podlegać. To pozwoli też zrozumieć, jakie perspektywy rozwoju i awansu czekają pracownika w strukturach firmy. Co równie istotne, dzięki dokładnemu określeniu tej pozycji obecni członkowie zespołu będą wiedzieć, jaka jest dynamika zmian w teamie.

Jeśli specyfika obowiązków jasno na to nie wskazuje, warto zaznaczyć, w jakim modelu pracuje zespół. Selekcjonujemy dzięki temu już na wstępie osoby, które nie będą miały możliwości np. pracy w siedzibie firmy.

Zdefiniowanie ról i obowiązków na etapie ogłoszenia zwiększa transparentność i wytycza jasną ścieżkę zawodową, na którą kandydat ma szansę wkroczyć. Oferując osobom wstępnie zainteresowanym ofertą taki szerszy kontekst, umożliwiamy im zderzenie własnych aspiracji i dążeń z kierunkiem rozwoju i celami organizacji.

Po drugie: projekty

Wspominanie o projektach w opisach stanowisk IT przede wszystkim zapewnia potencjalnym kandydatom jasność co do obowiązków zawodowych, których podjęliby się po zatrudnieniu. Dzięki temu kandydaci rozumieją, czego się od nich oczekuje, i w związku z tym mogą podejmować świadome decyzje dotyczące tego, czy dobrze pasują do obsadzanej roli.

Z perspektywy potencjalnego kandydata opis projektów stanowi także swego rodzaju barometr nowoczesności firmy i potencjalnych perspektyw rozwoju — odpowiada na pytania, czy produkty pozostają w zgodzie z trendami i kierunkami rozwoju branży, ale też czy organizacja wdraża nowoczesne metodologie, technologie i rozwiązania, również takie, które usprawniają codzienną pracę i przepływ informacji.

Wiedza na temat projektów pozwala potencjalnemu kandydatowi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce zaangażować się w tworzenie danego produktu. Praca nad projektami pozostającymi w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez pracownika obniża motywację, a to prosta droga do spadku ogólnego dobrostanu, co odbija się także na całej organizacji.

To działa jednak także w drugą stronę — przykładowo, poszukujący zatrudnienia specjalista, dla którego priorytetem jest odpowiedzialność społeczna pracodawcy, chętniej odpowie na ogłoszenie firmy, której wartości wpisują się w tę potrzebę. Konflikt wartości – na poziomie produktu, projektu czy organizacji – dla wielu kandydatów jest ważnym argumentem przeciw podjęciu współpracy.

Opisy projektów dostarczają potencjalnemu kandydatowi odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, jakie na późniejszych etapach rekrutacji mogą okazać się dealbreakerami. Warto więc wspomnieć o projektach już na etapie tworzenia ogłoszenia. To pozwoli oszczędzić czas zarówno rekruterowi, jak i kandydatowi.

Last, but not least: widełki płacowe

Osoby poszukujące zatrudnienia coraz częściej oczekują przejrzystości wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę. Według badania Pracuj.pl 78 proc. Polaków postrzega oferty pracy zawierające informację o wynagrodzeniu znacznie lepiej niż pozostałe ogłoszenia. Wiedza o potencjalnych zarobkach w firmie pomaga upewnić się, że pracodawca oferuje konkurencyjne wobec innych firm na rynku wynagrodzenie, a osoba poszukująca pracy nie marnuje czasu na ubieganie się o stanowisko, które nie spełnia jej oczekiwań finansowych.

Umieszczenie wynagrodzenia w kontekście obowiązków i wymagań w jasny sposób zaznacza, ile określone kompetencje są warte dla pracodawcy. Sygnalizuje także, że rekruter i hiring manager uwzględnili cele biznesowe i możliwości budżetowe firmy, zderzając je z szacowanymi oczekiwaniami kandydatów.

Pozwala to na przeprowadzenie rekrutacji z poszanowaniem czasu i zaangażowania obu stron procesu — kandydaci, którzy zaaplikują na stanowisko, wiedzą, czego się spodziewać, a rekruterzy mogą skupić się na weryfikacji kompetencji czy poziomu dopasowania. Widełki wynagrodzeń ponadto sygnalizują kandydatom, że organizacja ceni sobie transparentność i tę wartość kultywuje w ramach kultury organizacji.

Uwzględnienie zakresu wynagrodzenia w opisach stanowisk IT pomaga przyciągnąć więcej wykwalifikowanych kandydatów, określa oczekiwania zarówno pracodawcy, jak i pracownika oraz zapewnia przejrzystość rekrutacji. Dodatkowo może pomóc skrócić czas poświęcony na negocjacje płacowe i zapewnić, że obie strony są na tej samej stronie już na początku procesu.

Unia Europejska podjęła kroki w celu zapewnienia równości wynagrodzeń oraz transparentności płac. W grudniu 2022 r. Parlament Europejski i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w kwestii zagadnienia przejrzystości wynagrodzeń. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy będą mieli obowiązek ujawniać wstępne informacje o wynagrodzeniu (lub jego przedziale) kandydatom jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną.

Dyrektywa zobowiąże także pracodawców do podjęcia działań w celu zapewnienia, że pracownicy wykonujący tę samą pracę lub pracę o równej wartości będą jednakowo wynagradzani. Dyrektywa ustanawiająca standardy przejrzystości płac ma na celu ułatwienie pracownikom dochodzenie ich praw do równej płacy. Jeśli zostanie przyjęta, państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie dyrektywy. To ważny krok w kierunku równości w miejscu pracy i zapewnienia pracownikom godziwych wynagrodzeń.

Zapewnienie powyższych informacji w ogłoszeniu o pracę pomaga zbudować zaufanie między pracodawcą a kandydatem jeszcze przed pierwszym bezpośrednim kontaktem. Zwiększa również szanse na przyciągnięcie największych talentów i zbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Ponadto przejrzysta oferta wpływa korzystnie na dopasowanie kandydatów do oczekiwań, co pozwala na sprawny proces rekrutacji, ale także na zwiększenie zadowolenia pracowników i zmniejszenie rotacji.

Eksperckim okiem: Mana, HR Manager oraz Kama HR & Employer Branding Specialist

Ogłoszenie rekrutacyjne jest jak 5 pierwszych sekund na randce. Jeśli nasza aparycja wywoła błysk w oku kandydata, to znaczy, że nie na darmo stroiliśmy się na to spotkanie. Gdy mamy zainteresowanie – mamy CV kandydata! W creativestyle stawiamy na rozwój, technologię i jakość, mamy 50% wolności a 50% odpowiedzialności, u nas można popełniać błędy i się na nich uczyć (a nawet się do nich przyznać i poprosić o wsparcie). Co jest dla nas ważne, nie tylko w ogłoszeniach?

Jak na dobrej randce – szczerość, konkrety i dobre flow, z którego nigdy nie rezygnujemy. Gdy złapiemy dobry vibe z kandydatem, płyniemy na fali i podajemy jeszcze więcej informacji. Opisujemy zespoły, projekty, workflow, sposób podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Chcemy, by kandydat poczuł, jak wygląda codzienność na danym stanowisku. Mamy jeden cel – od ogłoszenia, po rozmowę techniczną – przedstawić creativestyle bez filtrów. To bywa ryzykowne, ale nie chcemy marnować czasu kandydatów. Swojego też nie chcemy tracić. Dlatego jasno określamy możliwe widełki płacowe dla każdego stanowiska.

Podkreślamy, że wynagrodzenie jest związane z doświadczeniem i jakością pracy/kodu, a podwyżki mamy każdego roku. Wpisane w nasze ogłoszenia i codzienność są code review, pair programing, mentoring techniczny i grupy pomagające w przygotowaniu się do certyfikatów. W creativestyle wychodzimy z założenia, że doceniony pracownik, który ma przestrzeń na rozwój, staje się naturalnym ambasadorem firmy. I w tym miejscu możemy napisać wprost – jesteśmy szczęściarzami, bo przyciągamy na pokład naprawdę kompetentnych i fantastycznych ludzi.

Autorka tekstu: Julia Diduch-Stachura

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.