Pamięć serwerowa wyprzedza mobilną – nowe trendy na rynku pamięci DRAM

Według prognoz w tym roku udział pamięci serwerowej w ogólnej produkcji bitów DRAM będzie większy niż pamięci mobilnej. Powód? Rynek centrów danych nadal odczuwa duże zapotrzebowanie, a jednocześnie urządzenia konsumenckie dotknięte są recesją gospodarczą. To oznacza, że w następnych latach pamięć serwerowa będzie stanowić największą część rynku pamięci.
https://cms.pracuj.pl/content/uploads/2023/04/DRAM-1.jpg
  • Zmiany na rynku wymuszają na producentach pamięci DRAM większą produkcję na rzecz rozwiązań serwerowych niż mobilnych.
  • Podobne zmiany zachodzą na rynku pamięci SSD. Produkcja skierowana będzie bardziej na rzecz obsługi chmury niż produktów konsumenckich.
  • Zmiany są spowodowane przez wzrost znaczenia centrów danych oraz wpływ recesji gospodarczej na rynek konsumencki.

Spis Treści

  1. Pamięć serwerowa prześciga pamięć mobilną
  2. Pamięć SSD dla rozwiązań chmurowych bardziej niż konsumenckich

Pamięć serwerowa prześciga pamięć mobilną

W ciągu ostatnich lat na rynku pamięci DRAM zaszły znaczące zmiany. Przewiduje się, że w tym roku produkty pamięci serwerowej będą miały wyższy udział w ogólnej produkcji bitów DRAM niż produkty pamięci mobilnej.

Co przyczynia się do takiego stanu rzeczy? Ciągły popyt na rynku centrów danych oraz recesja gospodarcza, która z kolei wpływa na rynek urządzeń konsumenckich.

Przez ostatnie 6 miesięcy 2022 roku średnie ceny pamięci DRAM spadały - o 31% w trzecim kwartale oraz o aż 34% w czwartym. Badacze rynku z Trendforce przewidują niewielki wzrost produkcji smartfonów i urządzeń konsumenckich. Nie przewidują również, by wartość pamięci DRAM w tych urządzeniach miała wzrosnąć.

W rezultacie przewiduje się, że dostawcy DRAM zwiększą udział pamięci serwerowej w swoim portfolio do poziomu 37,6% bitów w tym roku, podczas gdy w ubiegłym było to jeszcze 36,8% produkcji. Niestety, jeśli chodzi o smartfony, wzrost średniej zawartości DRAM szacuje się na około 6,7% w 2023 roku i roczny wskaźnik wzrostu ma pozostać poniżej 10% przez kilka kolejnych lat.

W ciągu ostatnich lat serwery zaczęły mieć nowsze zastosowania związane ze sztuczną inteligencją i wysokowydajnymi obliczeniami (HPC), co zwiększyło zapotrzebowanie na większą pamięć. Trendforce przewiduje, że pamięć serwerowa będzie stanowić największą część produkcji bitów z branży DRAM w ciągu kilku kolejnych lat. Średnia zawartość DRAM w serwerach ma wzrosnąć o 12% już w tym roku.

Pamięć SSD - bardziej dla rozwiązań chmurowych niż konsumenckich

Podobnie, jak w przypadku smartfonów, wzrost bitów w konsumenckiej pamięci SSD zwolnił z powodu spadku produkcji laptopów w okresie po pandemii. Dlatego w nadchodzących latach produkcja ma być ukierunkowana bardziej na rozwiązania Enterprise SSD. Stanowią one rosnący odsetek całkowitego popytu na pamięć NAND flash, ze względu na rozwijające się usługi chmurowe w czasie pandemii. Przewiduje się, że do 2025 roku Enterprise SSD wyprzedzą inne kategorie produktów NAND flash pod względem wolumenu zamówień i stanowić będą największy segment rynku NAND flash pod względem popytu na bity.

Jak widać, w ciągu najbliższych lat rynki pamięci DRAM i NAND flash będą nadal się rozwijać, ale zdecydowanie dominującym segmentem będą produkty pamięci serwerowej i chmurowej.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.